Swartzka huset började byggas 1842. Byggherre var John Swartz d.y.och arkitekt stadsarkitekten Carl Theodor Malm. Byggnaden ligger i stadsdelen Knäppinsborg, ett gamalt
fabriksområde där släkten Swartz hade sin snusfabrik från från 1760-talet ända till 1931.

Fabriksområdet finns kvar och har idag fått ett nytt liv som stadsdel.

Släkten Swartz har verkat i flerta generationer i Norrköping och haft betydande poster i staden.

Carl Swartz (1858-1926) var till och med statsminister.

Swartzka huset består av flera byggnadsdelar, som framgår av stora bilden, vilka alla ingår ett lagskyddat byggnadsminne. Även den värdefulla interiören ingår.

Här har Bengt Hägers firma medverkat med kontroll av invändiga målningsarbeten, frågor om tillstånd enligt Kulturminneslagen, ansökningar om byggnadsvårdsbidrag hos Länsstyrelsen,
skaffat fram nytt glaserat taktegel som är exakt kopia av befintligt,se bild under fliken "Om AB Bengt Hägers firma"
Nu sker medverkan i projekteringen av utvändig restaurering med frågor om material, utförande och analyser liksom ansökan om bidrag hos länsstyrelsen.
Uppdragsgivare är Henry Ståhl Fastigheter AB.