• Projektrådgivare vid restaurering, underhållsarbeten  och varsam ändring av  K-märkta byggnader, byggnadsminnen, kyrkor och övriga kulturmiljöfrågor som
    konsekvensanalyser och bevarandeplaner.
  • Kunderna utgörs av fastighetsägare/förvaltare, fastighetsbolag, stiftelser, företag och privatpersoner.