Foto Christian Falk
Kvarteret Björken, Valhallavägen/Sturegatan, Stockholm.
Katrineholms järnvägsstation
Industrilandskapet i Norrköping.
Det är det gamla sprinklertornet som syns mitt i bild
 
Chalmersområdet Göteborg.
Stockholms konserthus. Analys av putsbruk och färg/kulörer.
Foto Per Andersson
Synagogan i Norrköping
Pågående och genomförda projekt. Klicka på bilderna för mer info. Gäller alla projektsidor.
Katolska Domkyrkan Stockholm
F.d. Riksbankshuset, Linköping
Arkitekt Carl Nyrén
"Hemvärnsgården" på Lidingö.
Foto Staffan Ädelqvist
 
Matteus kyrka Norrköping. Arkitekt Helgo Zettervall

FLER PROJEKT Klicka på bilden

Linköpings Domkyrka
Hellgrenska palatset, Götgatan 64-68, Södermalm, Stockholm
Byggnadsminnet Strykjärnet, Arbetets museum, Industrilandskapet Norrköping. Restaurerades 2018-20