Norrköpings arbetarförenings "Arbis" uppfördes 1863-65.
Under mottot "Nytta ch Nöje" drev arbetarföreningen, grundad redan 1860, här en omfattande verksamhet med ibliotek, museum, sjukfond, sång musik och teater 1866-1953. Verksamheten leddes av GideonWahlberg 1919-1953 och familjen Utter 1941-1953 mellan 1953 till 1964 drev arbetarföreningen eater med revyer och div. föreställningar.1964 bildades Norrköpings Operettsällskap som då tog över teaterverksamheten och drev denna fram till 2000.

Teaterbyggnaden har använts kotinuerligt i 134 år för sitt ursprungliga ändamål, något mycket ovanligt.Teatern i Norrköping är sannolikt landets äldsta Arbis-teater.

Från och med 1999 ägs och drivs teatern av Robin Karlsson.

Teaterverksamheten är omfattande och inkluderar även stora föreställningar, som Evita, Glada Änkan, Varietéer, mm.

Uppdraget bestod i kulturhistorisk kontroll och rådgivning, arkivsökning, samråd med teaterexperter, redovisningar och dokumentation.

Bidrag har utgått från länsstyrelsen för arbetena, varför uppdraget omfattat bidragsansökan och redovisning.

Teatersalongen förändrades 1981 och projektet syftar till att återställa så mycket sommöjligt från från 1875 och 1906 av framförallt själva scenhuset.

Uppdragsgivare var ARBIS, Robin Karlsson