Flygets hus, som byggnaden kallas idag, uppfördes 1889 av Kungliga

Livgrenadjärregementets underofficerskår av egna medel. När I 4 och I 5 flyttade från Malmen och Flygvapnet bildades 1926 kom den att fungera som kungliga Östgöta Flygflottiljs underofficersmäss. Byggnaden övertogs 1982 av Östergötlands Flyghistoriska Sällskap – Flygvapenmusei vänner.(ÖFS), vilka arbetar ideellt. Byggnaden ägs av ÖFS men står på ofri grund (Fortifikationsverket). Byggnaden ligger utanför dagens militära område.

ÖFS bedriver en omfattande verksamhet med föreläsningar, dokumentationer och veckomöten för alla medlemmar.

Uppdraget, som genomfördes år 2010, bestod av att göra ett åtgärdsförslag för utvändiga arbeten och medverka i upprättande målningsprogram.
Beställare var Östergötlands Flyghistoriska Sällskap och Måleri & Fasad AB.