Byggnadsminnet Fågelviks herrgård består av 8 byggnader med omgivande parkområde. Den nuvarande huvudbyggnaden r uppförd på 1770-talet efter ritningar ursprungligen upprättade av Carl Hårleman på 1730-talet, men reviderades sannolikt av Jean Eric Rehn. Det är det Rehn som på sitt karakteristiska sätt gett matsalen sin halvrunda form (ritningsförslag finns bevarat). Huvudbyggnaden är flankerad av två par flyglar, de två huvudflyglarna och de glest liggande yttre flyglarna.
Stora matsalen
Den halvrunda utbyggda salen är husets mest påkostade rum. Det har en väggarkitektur i sengustavianskt utförande med pilastrar och romerska kapitäl och takfriser.
Det finns också brungrå grisaillemålningar. Här har Jean Baptist Masreliéz medverkat (har även utfört inredningar på Stockholms slott).preliminära färgundersökningar har visat att det under
sentida färglager finns äldre stänkmålning i porfyrutförande av hög kvalitet. Pilastrarna är utförda i pastellage och utgör ett tidigt exempel på denna teknik.
I matsalen finns flera tidstypiska kakelugnar.

2013 har en restaurering av Stora matsalen påbörjats med stöd av byggnadsvårdsbidrag. Bilden ovan är tagen vid planeringen av åtgärderna. Arbetena utförs av konservatorer och målarmästare. De putsade väggarna med taklist, bröstning och valv har utsatts för felaktig målningsbehandling med plastfärg som flagar i stor omfattning, liksom på kakelugnarna. Plastfärgen i väggfälten måste tas bort och originalytskikten undersökas.

Firman har på uppdrag av ägaren Fogelviks Slott AB, Stefan Mannfalk, utformat ansökan till Länsstyrelsen och ansvarar för antikvaisk medverkan.