Hemvärnsgården är en på Lidingö välkänd byggnad i fornnordisk/nationalromantisk stil uppförd 1910. Byggnaden har tidigare används av hemvärnet och civilförsvarsföreningen och före det även som restaurang och konditori. Byggnaden har sålts av Lidingö kommun och används sedan några år som privatbostad i kombination med fotoateljé. Byggnaden har ett högt bevarandeskydd i gällande detaljplan.Huset, som på originalritningen kallas ”Höganloft”, har såväl ett byggnadshistoriskt värde som ett arkitekturhistoriskt värde då det är bra exempel på den sedan 1860-talet förekommande fornnordiska stilen med inspiration från såväl Ornässtugan med sin utkragade spånklädda övervåning som norska stavkyrkor då det gäller interiören. Namnet associerar även till Högloftet på Skansen. Alla fönster utom de mot norr i entréplan är blyspröjsade.
Gammalt vykort från restaurang/cafétiden
Byggnaden är ritad 1909 av den mycket verksamme arkitekten Jakob Gate, som var anställd av Fredrik Liljekvist 1904-1905 och Torben Grut 1905-1907. Han hade egen verksamhet från 1907 och var bosatt på Lidingö från 1910. Jakob Gate har ritat ca 1500 villor och över 100 bankkontor.
Uppdraget bestod i byggnadantikvarisk uredning och upprättande av bidragsansökan hos Länsstyrelsen avssende byggnadsvårdsbidrag. (Ansökan beviljades)