Hellgrenska palatset på Götgatan 64 – 68 är en av de få 1800-talsbyggnaderna som bevarats i området            Namnet kommer av tobaksfabrikens grundare Carl Anton Wilhelm Hellgren som lämnade fabriken 1851 och efterträddes då av Johan Bäckström. 

Byggnaden uppfördes 1865-1868 för disponentbostad, kontor, verkmästar- och portvaktsbostad samt med torkvind. Ritningarna upprättades av den kände arkitekten J.F. Åbom. Hellgrenska palatset är egentligen det enda som finns kvar av detta industrikomplex som upptog så gott som hela kvarteret Götgatan – Åsögatan- Västgötagatan och en del av Folkungagatan.

Restaureringen utfördes 2017 - 2018. Beställare var Katolska biskopsämbetet 

Götgatan 64 - 68.

Skatteskrapan anas söder härom.                  Klicka för större bild

Inkörsporten till gården.

Där inne låg de gamla fabriksbyggnaderna vilka revs 1978. Klicka för större bild

Brandgaveln mot söder, Åsögatan

Brandmuren i korsningen Götgatan/Åsögatan  har mycket att berätta om kvarterets och tobaksfabrikens byggnadshistoria. Byggnadsdelen med brandgaveln är det enda som minner om tobaksfabriken som en gång dominerade kvarteret. Här i hörnet har tidigare stått en byggnad som länkade ihop det Hellgrenska palatset med fabriksdelen som låg längs Åsögatan. se bild nedan 

Foto ca 1890. Från Stockholms stadsmuseum

Till vänster syns fabriksdelen mot  Åsögatan, kallad Tegelborgen Byggnaderna revs 1978.

Uppdrag:

Uppdraget utgjordes av antikvarisk medverkan, samråd med Stockholms stadsmuseum samt rapportskrivning.