Landala Egna hem  ligger i Stadsdelen Guldheden. Byggnaderna, alla i trä, uppfördes 1913-1922 efter ritningar upprättade av arkitekt Carl Westman,  en framstående arkitekt som även exempelvis ritat Röhsska museet, Stockholms rådhus men också ett engnahemsområde i Åtvidaberg        (1899-1895). 
Landala Egna Hem är ett område av riksintresse för kulturmiljövården. 

Utsikt från Landala mot det Neuberghska Bambergerska äldreboendet, uppfört på tidigt 1990-tal och tillbyggt i slutet av 20 hundatalet. Ytterligare en smärre tillbyggnad har projekterats. Under Göteborgs kommun arbete med ny detaljplan 2022- 23 aktualiserades frågan om tillbyggnaden kunde komma att inverka på riksintresset. Några utredningar utfördes inledningsvis på uppdrag av kommunen. Därefter urfördes flera  utredningar och på uppdrag av stiftelsen som äger äldreboeendet, varav den utredning med konsekvensanalys som utfördes av AB Bengt Hägers firma var en.