Historik
Gjutjärnstemplet är tillverkat på Finspångs bruk under konstgjutningsepoken 1827-1882, som länge leddes av den preussiske konstgjutaren Carl Mertens.
Järntemplet tillhör den ”Ekmanska tiden” på Finspångs bruk. Carl Ekman tillträdde 1856 och är ett av hans tydliga bidrag till herrgårdsparken. Templet har en rik gotisk utformning som leder tankarna till engelsk nygotik från 1700-talet. Det tillverkades ursprungligen på beställning av ett Upplandsbruk, men efter en tvist om leveransen bestämde sig Ekman för att behålla templet. Det fick sin nuvarande höga placering på kullen 1907 så det syns från såväl parkstigen som landsvägen.
Järntemplet restaurerades 2014 då det hade följande skadebild:
Gjutjärn håller länge mot rost, men det har mycket liten elasticitet. Järnet i templet har fått flera brott, troligen orsakade av markrörelser som påverkat sockeln, vilken också är tillverkad av gjutjärn. Under årens lopp har provisoriska lagningar gjorts, med bultar och senare exempelvis med spännband.

Genomförda åtgärder i korthet:
Byggnaden säkrades på plats utan att ”dra ihop” byggnadsdelarna, vilket annares kunde orsaka ytterligare skador.
Alla bunt- och buntband ersattes med smidda konstruktioner
Komplettering skedde med anpassade reversibla stöd för och länka ihop dessa som stöd för taket.
Sockeln säkrades och grästorven innanför sockeln ersattes med dränerande material.
Järnet slipades varsamt (trollull) och rostskyddades med grundolja och blymönjemålning.
Det ytbehandlades sedan med linoljefärg baserad på kallpressad linolja och äkta pigment i kulör som stämmer med äldsta färglagret ovanpå första grundfärgen (enligt färgtrappa).​

Uppdraget avsåg ansökning av byggnadsvårdsbidrag hos länsstyrelsen, antikvarisk medverkan och samordning.

Ägare är SIEMENS (SIT) i Finspång. Smidesarbetena utfördes av ABC-svets AB och målningsbehandlingen av Br. Ek Måleri & Fasad AB