Johannelunds gård uppfördes på 1790-talet som landställe för skeppsredaren och grosshandlaren Abraham Keyser. Gården har den högsta "K-märkningen" i Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska bebyggelseinventering.
Gården ägs idag av Micasa Fasigheter i Stockholm AB som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter.
Uppdraget, som genomfördes år 2010, gällde kontroll av de kulturhistoriska värdena vid beslutad installation av nytt VVS, projekterat av Creanova AB, och ny el, projekterat av

Jan Fransson Elkonsult AB.
Arkitekttjänsterna utfördes av Arkitektgruppen GKAK AB, Stockholm. Micasa skötte projektledningen. Uppdragsgivare var Micasa genon GKAK.