Sprättäljd sparre. Enda bevarade.
Exempel på varsam och traditionell lagning.

Byggnadshistoria/dendrokronologi                                    Klicka för större bilder

I facklitteraturen att klockstapeln byggdes på1650-, 1660-talen. Som byggmästare nämnes "Knut i ÅBy". I samband med restaureringen togs prover för en dendrokronologisk analys. Resultatet är redovisat i: Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport 2018:15, Hans Linderson, Lunds universitet. Ett prov (nr 6) togs högst upp på en sträva mot mittersta hjärtstolpen (av tre) inne i klockboden anger att detta virke fälldes vinterhalvåret 1554/55. Provet på själva hjärtstolpen (nr 4) daterar den yttersta årsringen till 1554. Prov togs också på två stavspån från nedre delen av hjärtstolparna, ca 2 meter ovan syllen. Här blev det intressanta resultatet att virkets fällningsår för det ena spånet (nr 13) daterades till motsvarande tid, 1548-1558. Det andra till efter 1448. Ett tidigare använt klockok av ek påträffades på vinden. Prov togs även på detta (nr 10). Eken fälldes sommaren 1564. Klockstapeln är således ca 100 år äldre än vad som tidigare angetts.

Uppdraget avsåg antikvarisk medverkan med dokumentation och rapport.