Restaurering av fasader mot Valhallavägen och Sturegatan
Byggnaden uppfördes som bostadshus 1887. Arkitekt till denna byggnad är Anders Gustaf Forsberg (1844-1920). Han tillhörde tidens flitigaste arkitekter då det gäller bostadshus i Stockholm. Han var en tid anställd hos bröderna Axel och Hjalmar Kumlien, men startade egen verksamhet 1880. Den mest kända byggnad han varit med att rita är Bünsowska huset på Strandvägen (tillsammans med Isak Gustaf Clason).
Det som är karakteristiskt för fasaderna är den rika förekomsten av stuckdekorationer: pilastrarnas kapitäl, konsolgesimsen vid takfoten med blomdekorationerna, karyatiderna, maskaronerna i fönstervalven, voluterna över entréerna. I entréernas omfattningar, i listverk har stuckgips lagts in. 
Byggnaden är grönmarkerad i Stockholms stadsmuseums klassificering, vilket innebär fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt 
 
För ca 12 år sedan utsattes byggnaden för en ovarsam ”renovering” utan hänsyn till befintliga material.                                                            
En vit plastfärg sprutades i tjocka lager över allting, även stuckdekorationerna som helt förlorade sin släta yta och stringens.
Bilden är tagen före åtgärderna.
Syftet med genomförda åtgärder var att ta bort all plastfärg och återställa såväl stuckdekorationer som fasader till de traditionella material som ursprungligen användes.
Inför arbetena genomfördes en färgundersökning. Den påvisade att de understa lagren utgjordes av linoljefärg med grön umbra pigment i olika kulörer för sockel, fasad och stuck. 
Detta har nu återställts. Till restaureringen utgick ett bidrag till kulturmiljövård från Länsstyrelsen.

Arbetet utgjordes av att medverka i projekteringen,  skriva bidragsansökan till Länsstyrelsen samt att vara antikvarisk kontrollant (antikvarisk medverkan).
Uppdragsgivare var bostadsrättsföreningen Stureparken 2. Utfördes år 2013.

 Bilderna nedan efter slutbesiktningen.
Foto:
Stora bilden: Christian Falk
De övriga två: Bengt Häger