Linköpings domkyrka från medeltiden

Arbetsuppgifter:

Projektsamordning av entreprenörsfirmor och leverantörer vid arbete med specialfönster. Sammanställning och uppföljning av budget och framtagande av material. Kontroll och uppföljning av arbetena. Medverkade också som montör.
Uppdragsgivare var Risbergska donationsstiftelsen och Domkyrkoförsamlingens fastighetsförvaltning.

ÄVEN:
Framtagande och utprovning av stenlagningsbruk i
samarbete med Stefan Gullberg, Gullbergs Sten & Fasadvård.