Minneslunden med sitt tempel ligger på Motala griftegård. Minneslunden invigdes 1976. Den är utformad av arkitekten och landskapsarkitekter Per Friberg (1920-2014), en av de främsta i landet inom sitt område.
Uppdraget omfattade upprättande av en åtgärdsinriktad Vård- och underhållsplan kombinerad med en skötselplan. Vård- och underhållsplanen omfattade främst själva templet och stenmurarna.
Vidare ingick ansökningar om tillstånd hos länsstyrelsen samt kyrkoantikvarisk ersättning hos Stiftet och stiftsantikvarien.
Uppdragsgivare är Motala församling