Norrköpings Enskilda Bank är ritat av Gustaf Wickman och uppfört 1899-1903. Wikman har arbetat med ett 25-tal bankprojekt I bottenvåningen fanns då som nu bankverksamheten med den stora bankhallen samt flera butiker med skyltfönster mot Drottninggatan och Nya Rådstugugatan (varav flera har bevarats i original). Mot Drottninggatan 1 trappa upp fanns rum för direktion, två direktörer och revisor, kassavalv, arkiv och frukostmatsal. Lokalerna var förenade med bottenplanet genom en stor hall. I övrigt rymde huset bostadslägenheter i 4 våningar.
Dessa har senare kontoriserats och avses f o m 2018  att åter bli bostäder.
Uppdraget bestod i att upprätta ett antikvariskt utlåtande med konsekvensbeskrivning.
Uppdragsgivare var Byggnads AB LE Lundberg.
Orriginalhiss och hissgaller. Det välvda taket bärts upp av två kolonner i jugendbarock på plintar och har joniska kapitläl