AB Bengt Hägers firma

är ett företag som arbetar med projektrådgivning då det gäller restaurering och varsam ombyggnad av K-märkta byggnader och övriga kulturmiljöfrågor. Firman utför kontroller, dokumentationer och sköter myndighetskontakter. Se vidare fliken Tjänster.

Firman samverkar med hantverkare, projektörer, konsulter inom byggnad, materialexperter, konservatorer och experter på materialanalyser. Har också ett stort kontaktnät där dessa yrkeskategorier ingår.

Många uppdrag finns i Östergötland, men flera uppdrag  har utförts och utförs i Stockholm med omnejd samt i Göteborg, Södermanland, Västergötland och Västernorrland.

   
  Exempelvis går det genom nätverket att lösa sådana uppgifter som att få fram den här exakta kopian av befintligt holländskt tegel från 1850 talet (klicka på bilden för förstoring),
eller att få tag på material som finns i gamla recepturer för mur-, puts- och fogbruk.

Om Bengt

Jag har en examen på Stockholms universitet i kulturhistoriska ämnen inklusive arkeologi.

Jag har vidareutbildat mig på Konsthögskolans Arkitekturskola, Byggnadskonst.  Här ingick även ritningsuppgifter.

Innan jag startade egen firma var jag anställd som länsantikvarie på Länsstyrelsen i Östergötland, dvs. sakkunnig inom och ansvarig för kulturmiljöfrågorna i samhällsplaneringen (detaljplaner, översiktsplaner, Kulturminneslagen).

Arbetsinriktningen var operativ. Även verksamhetsområdena byggnadsvård, byggnadsminnen, riksintressen för kulturmiljövården, arkeologifrågor, fornvård ingick, liksom medverkan i kulturturismfrågor.

Jag har god erfarenhet inom firmans område. Se vidare flikarna Urval projekt.

Om man här skall nämna någon av de föreningar jag är med i så är det väl Svenska Byggnadsvårdsföreningen där jag tidigare varit styrelsemedlem i 12 år. Jag är också medlem av ICOMOS (International Council on Monuments and Sites)