Hela Finspångs slott med huvudbyggnad från 1670-talet, inklusive flyglar och park är lagskyddat byggnadsminne. Här ingår Orangeriet, uppfört 1832.
Bilden här till höger visar Orangeriets muralmålningar på fasaden mot ån. Klicka för större bild.

Arbetsuppgifterna består i projektrådgivning, frågor om material och utförande vad gäller såväl utvändig som invändig rerstaurering asökningar om tillstånd enligt Kulturminneslagen samt ansökningar hos Länsstyrelsen om byggnadsvårdsbidrag.

Även frågor om utrymning och tillgänglighet ingår.
Uppdragsgivare är SIEMENS AB

 
 

Arbetena vid Finspångs slott har även omfattat restaurering av muren vid slottet. Muren är byggd av slaggsten och handslaget tegel. Den hade skadads av en bil som kört på den.

Klicka för större bild.

Slottets norra flygel, uppförd 1742.
Klicka för större bild.

Vid entrén till restaurangen  har en ramp anordnats. Den är byggd i kalksten som originaltrappan som bevarats och ingår i vilplanet. OBS att rampen tar upp höjdförhållandena och blir därför ganska kort. Den behöver inga räcken.Dubbeldörrarna har gjorts automatiskt öppningsbara. Arbetsuppgiften har varit att medverka vid utformningen. Ritningarna är utförda av Arkitektfirman GKAK.

Nedan  bilder på det skadade Gjutjärntemplet vid Finspongs slott.                                         Här projekteras nu enrestaurering.
Klicka för att starta ett bildspel