Sprinklertornet utgör ett landmärke i Industrilandskapet.
 Det fick sin nuvarande utformning 1903 efter ritningar utförda av arkitekt Knut Pihlström (verksam i Norrköping från ca 1900 till 1920-talet). Tornet tillhör de industri-byggnader som ingick i textilfabriken Ströms
Sprinklertornet restaurerades senast 1995 i samverkan med Länsstyrelsen som också beviljade byggnadsvårdsmedel.
Bilden visar den ännu bevarade vattentanken med pumpen intill.
Klicka för större bilder                                                                    
 

Det artikulerade plåttaket har nyligen lagts om. Nu 2016 pågår invändig restaurering av vindskammaren, vilken har pärlspontsklädda väggar. Länsstyrelsen har beviljat bidrag för en del åtgärder samt till dokumentation.
Uppdraget har bestått i att skriva en bidragsansökan samt att utföra antikvarisk medverkan.
Uppdragsgivare är fastighetsägaren Klövern Ström AB.