Uppdraget var att ta prover för tunnslipsanalys. Syftet var att få fram vilket bruk
 som används i putsskikten samt vilka färgpigment som används. Arbetet utfördes i  mars. Med hänsyn till repetioner i konserthuset fick vi inte börja förrän kl. 19.  Resultatet redovisades i en rapport och sammanfattning.
 Uppdragsgivare var AIX Arkitekter AB
 
Eftersom vi hade en lift kollades dessutom smidesräckena i nischerna
mot Sveavägen