Holmarna i anslutning till forsarna i Strömmen, framför allt Kvarn- och Laxholmarna, utnyttjades mycket tidigt för industriell verksamhet. På Kvarnholmen anlades 1627 Holmens mässingsbruk under ledning av den holländske industrientreprenören Louis de Geer, som betraktas som grundläggare av industrin i Norrköping,

Strykjärnet uppfördes 1916-17 för att inrymma ett bomullsväveri. Stommen består av stöttande pelare och bjälklag i armerad betong samt av murtegel. (Strykjärnen tillhör de äldsta byggnaderna i Sverige med betongbjälklag). Byggnaden har hela 7 våningar.

Strykjärnets funktion som bomullsväveri avslutades 1934.

1962 såldes Holmens bommullstillverkning till Gamlestadens AB.

1983 såldes Strykjärnet till Norrköpings kommun som strax därefter beslutades att Strykjärnet skulle användas för Arbetets museum. 1985 påbörjade en yttre renovering. På uppdrag av Stiftelsens Arbetets museum, vars huvudmän var LO, KF, ABF och TBV, påbörjades1989 en varsam projektering av museets interiör av arkitekt Ove Hidemark.

1991, den 1 november, blev Strykjärnet efter 46 år som textilfabrik inflyttningsklart för centralmuseet Arbetets Museum.                                                                 invigdes i december samma år.

Restaureringen utfördes 2018 - 2020. Beställare var LO, nu ensam ägare.  Uppdraget utgjordes av ansökningar om bidrag och tillstånd, antikvarisk medverkan med besiktningar och dokumentationer