Synagogan i Norrköping, invigt 1858,   är lagskyddat byggnadsminne.
 Arbetsuppgifterna utgörs av:
*Antikvarisk kontroll.
*Material- och  utförandefrågor.
*Bidragsfrågor, som ansökningar om byggnads-           vårdsbidrag hos  Länsstyrelsen.


Uppdragsgivare är Synagogans Vänner.
Jag har också medverkat med
artikel i en bok om Synagogan
utgiven 2010 av Almlöfs förlag.