Tjänster

  • Projektrådgivning vid arbeten med K-märkta byggnader,  byggnadsminnen, kyrkor och anläggningar.
  • Arbeten gällande   restaureringar,  varsam ombyggnad  och underhållsarbeten.
  • Medverkan som kontrollant  då byggnadsvårdsbidrag  beviljats eller lagskyddade  byggnadsminnen får ändras  enligt tillstånd av  länsstyrelsen.
  • I arbetet med  kulturmiljöfrågorna   ingår även bevarandeplaner och frågor om fornlämningar.
  • Upprättar ansökningar i kulturmiljöärenden och sköter myndighetskontakter. Har också förordnads av kommun som fristående sakkunnig avseende kulturvärden vid ändring av byggnad.
  • Har ett omfattande kontaknätverk där hantverkare, projektörer, konsulter inom byggnad, materialexperter, konservatorer och leverantörer ingår.
  • Gör förslag till åtgärder baserade på undersökningar och förmedlar analyser.
Ställ gärna en fråga
Vi svarar normalt inom 48 timmar.
 
Exempel på uppföljning av bruksprover, fyllnadsbruk, lagningsbruk och fogbruk.

Kopia av originalritning,Teleborgen Norrköping. 

Byggnadsminne. Arkitekt Aron JohanssonFöredrag om K-märkt och varsam ombyggnad.