Uppdraget omfattade en antikvarisk konsekvensutredning inför ändring av
byggnaden Vasa 8.

Byggnaden på bilden ligger inom området för f.d. Vasa sjukhus uppfördes under åren 1884-88 för "Göteborgs Arbets- och försörjningsinrättning" kallat Gibraltar fattigvårdsanstalt och i folkmun "Bracka", namnet ärvdes från den tidigare "Holtermanska baracken", vilken hade samma ändamål .

Arkitekt var Adrian Crispin Peterson. Hans ritning från 1884 visas här till höger.

Klicka för större bild.

Anstalten hade plats för mer än 1000 personer och omfattade en administrationsbyggnad, tre stora arbetshus, två barnhus, "dårhus" med särskild promenadplats                                  samt en ekonomibyggnad.
Mellan husen anlades planteringar.

Byggnaderna är utförda i en enhetlig klassicistisk stil och uppfördes på så stort avstånd från varandra så alla fönster skulle få mycket dagsljus.

Under början av 1900-talet byggdes anläggningen ut.

Verksamheten flyttade ut med början av 1930-talet och 1939 blev "Bracka" Vasa Sjukhus.

År 2000 köptes området med sjukhusbyggnaderna av Chalmers fastigheter, Byggnaderna används idag i huvudsak för undervisning. I december 2006 öppnade Vasa konsthall i en ny
glasad byggnad i området.

Uppdragsgivare var 2012 Lund & Valentin arkitektur och design AB, numera Tengbomgruppen, för Chalmerfastigheter AB