Klockstapeln i Kullerstad. Dendrokronologiskt daterad till mitten av 1500-lalet.
Restaurering av kölna i bykhus. Ydre
Minneslunden på Motala griftegård          

Arbisteatern, Norrköping                      

                                                                    Landala Egna Hem, Göteborg. Egnahemsplatsen med fågelbadet Vattenlek, gjutet 1924