Klockstapeln i Kullerstad. Dendrokronologiskt daterad till mitten av 1500-lalet.
Restaurering av kölna i bykhus. Ydre
Minneslunden på Motala griftegård          

Arbisteatern, Norrköping                      

Kunder